Referenser

 

Vi förverkligar dina byggdrömmar!

 

 

 

 

"Drömbyggarnas kunskap och noggrannhet är ovärdeligt för oss vanliga husägare. Startade och avslutade enligt överenskommelse. Vi fick flera bra förslag och råd som bidrog till ett perfekt slutresultat."

 

Arne och Susanne Hedman

Renovering av äldre timmerbyggnad, Västerås

Totalrenovering av äldre timmerbyggnad. Drömbyggarna ansvarade för att ta bort ruttna delar av stockar, såga ut för nya fönster och dörrar, rikta ytterväggarna med hjälp av nytt utanpåliggande regelverk, tilläggsisolera, sätta vindskydd, sätta ny panel inklusive dropplåtar, sätta nya fönster och dörrar samt byggnation av en ny farstudel på gjuten platta.

Köksrenovering, Södertälje

Ombyggnation/renovering av kök. Charmen i det gamla trägolvet bevarades och lyftes fram, samtidigt som köksskåp och utrustning ersattes med nytt, modernt och praktiskt.

Förråd och carport, Enhörna

Förrådet på ca 60 m2 är byggt på en gjuten platta och är fullisolerat för kalla vintrar. Vatten och avlopp är indraget, och huset är uppvärmt med luftvärmepump. Det fungerar också utmärkt som gästbostad. Carporten har isolerat förråd på ca 15 m2. Bygget färdigställdes sommaren 2013.

Inglasat uterum, Västerås

Uterummet på ca 18 m2 är isolerat för tidiga vårar och sena höstar. Rummet värms upp med elradiatorer och är fullt möjligt att använda även mitt i vintern, då glaset har ett lågt u-värde på 1,7. Väggarnas insida kläddes med pärlspont och på golvet ligger ett homogent furugolv, allt målat i ljusa färger. Utanför rummet uppfördes ett tryckimpregnerat altangolv på ca 25 m2.

Fasadrenovering och målning, Täby

Grundlig genomgång av fasaden. Byte av rutten panel samt ommålning av hela huset. På garaget ersattes fuktskadat regelverk samt en mindre dörr med nya reglar och panel, väl skyddade mot markväta och intilliggande asfaltsbeläggning.

 

"Drömbyggarnas kunskap och noggrannhet är ovärdeligt för oss vanliga husägare . Startade och avslutade enligt överenskommelse. Vi fick flera bra förslag och råd som bidrog till ett perfekt slutresultat "

 

Arne och Susanne Hedman

Utbyte av ruttna stolpar och staket på sommarstuga, Mörkö

Konstruktionsmissar på stugan ledde till att staket och stolpar började ruttna redan efter några år. Drömbyggarna bytte ut de ruttna delarna till tryckimpregnerat och åtgärdade fel i konstruktionen.

 

"Snyggt och snabbt arbete, som inte bara motsvarade utan överträffade våra förväntningar och dessutom mycket trevligt bemötande”

 

Lars Engman

 

 

 

Köksrenovering, Djursholm

Totalrenovering av kök vilket innebar, rivning av befintligt kök, sätta igen en dörr, ommålning väggar, montering av nytt kök

 

 

 

Kakeljobb

 

 

 

 

 

Köksrenovering, Stockholm

Mer luft skapades i köket genom att befintlig skåppelare revs, nytt klinkergolv och ramp byggd av ek i taket med infälda spots skapade en inramning av köksdelen i den öppna planlösningen

 

Installation av en skjutdörr, Stockholm

Delar av lättbetongvägg togs bort då skjutdörr installerades, gipsade, målade samt satte lister och dörrfoder